Rješavanje problema

  • Rješavanje problema sa kliznim ležajevima

    Osnovni uvod Osnovna dijagnoza 1. Provjerite je li vanjska širina ladice jednaka sprijeda natrag; ladica također mora biti u pravokutnom obliku kutije i imati istu dužinu dijagonale. 2. Unutarnja širina ormarića također mora biti jednaka iznutra prema van, te u savršenom pravokutnom obliku s ...
    Čitaj više
  • Rješavanje problema ispod montiranog klizača

    Osnovna dijagnoza 1. Provjerite je li vanjska širina ladice jednaka iznutra, ladica također mora biti u savršenom pravokutnom obliku i ima istu dužinu dijagonale. 2. Unutarnja širina ormarića također mora biti jednaka iznutra prema van, te u savršenom pravokutnom obliku s istom dijagonalnom lećom ...
    Čitaj više