Video

GERISS 37 mm teleskopski kanal s potpunim produžetkom

GERISS Euro tip kopča na mekom zglobu

GERISS Tanak sistem ladica

GERISS američki ormarić za okvir za lice 3D šarka sa mekim zatvaranjem

GERISS Klizač ladice s potpunim zatvaračem s potpunim nastavkom sa uređajem za zaključavanje za ormarić uokviren licem

Promotivni video kompanije